O firmie

MISJA

Naszym celem jest satysfakcja klienta z naszych wyrobów, każdego klienta traktujemy indywidualnie, pozwala to na szybsze poznanie potrzeb, a co za tym idzie perfekcyjne wykonanie każdego produktu przy optymalnej cenie i wysokiej jakości.

AM-GROUP IR-PLAST Sp. z o.o. jest producentem okien i drzwi z PCV oraz aluminium.

Wierzymy, że sukces naszych klientów i zaufanie naszych dostawców to podstawowe warunki powodzenia naszej firmy. Dlatego swoją przyszłość będziemy budować na partnerskich stosunkach ze wszystkimi klientami i dostawcami, tak aby nasza współpraca przynosiła wymierne korzyści każdej ze stron.

Będziemy dążyć do zdobycia pozycji lidera polskiego rynku producentów okien z PCV poprzez oferowanie produktów o najkorzystniejszym na rynku współczynniku jakości do ceny.

Naszą działalność handlową prowadzić będziemy zgodnie z wszystkimi wymogami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi, rzetelnie wywiązując się ze wszelkich zobowiązań.

Poprzez staranną rekrutację, szkolenia i motywujący system wynagrodzeń będziemy dążyć do stworzenia i utrzymania zespołu kompetentnych, rzetelnych i oddanych pracowników, którym zapewnimy dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia.

Dla podniesienia standardów funkcjonowania naszej organizacji i komfortu pracy naszych klientów, będziemy konsekwentnie rozbudowywać i modernizować logistyczną i techniczną infrastrukturę naszego